P r e s e n t a c i ó

eng      cat     esp


ESTANES és un conjunt de serveis i solucions per al desenvolupament de projectes de caràcter geogràfic i l'anàlisi de sistemes territorials. L'espina dorsal dels nostres treballs és l'espacialització de variables i factors integrants del medi físic, social i perceptual.

Realitzem estudis i consultories en matèria de planificació territorial, paisatge i assessoria tècnica en projectes mediambientals. Som especialistes en cartografia, anàlisi espacial i estadístic derivat de tecnologies com els SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) i Teledetecció, i en bases de dades geogràfiques.

Territori, paisatge i ecologia són els conceptes fonamentals en els nostres estudis, ja que fan referència a una visió holística del conjunt de les parts i de les relacions que entre elles s'estableixen al llarg del temps.

S e r v e i s

 

Diagnosi territorial

 

Estudis de paisatge

 

Cartografia i SIG


 

Topografia

 

Teledetecció

Formació en

SIG i CAD


Els nostres serveis estan destinats a:

-              Consultoria i assistència tècnica en projectes d'ordenació territorial, cartografia i SIG

-              Informes de Sostenibilitat Ambiental

-              Agendes 21

-              Plans Generals d'Ordenació Urbana Municipal

-              Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística

-              Plans rectors d'ús i gestió d'espais naturals

-              Plans d'Ordenació de Recursos Naturals

-              Plans de Promoció Turística

-              Informes sobre l'afecció d'un projecte en un territori concret

-              Guies turístiques i mapes excursionistes

Estanes paisaje, cartografía y SIG
Equipo Estanes

S e r v i c i o s

Diagnosis y planificación territorial
Estudios de paisaje, catálogos, cartografía, mapas
Cartografía, GIS, modelos, escenarios, mapas interactivos, soluciones multiplataforma
TIG, Apps, geoportales, soluciones multiplataforma
Topografía de campo, estación total y GPS
Análisis y tratamiento de imágenes de satélite
Formación SIG y CAD para empresas y particulares
Proyectos de planificación territorial, paisaje y cartografía
Contacta con Estanes
Blog de Estanes

656 257 738

Barcelona

Zaragoza

Twitter
Estanes en Facebook